Dokumenty

Informace o studiu - 777 302 113; 731 602 001

Číslo účtu a způsob platby - 223573404/5500

Školní vzdělávací program 

Školní řád

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění

Smlouva o studiu - také možnost  odběru v sídle školy, u svého pedagoga

Prohlášení - GDPR - pro žáky nově nastupující ve školním roce 2020/2021 -  také možnost  odběru v sídle školy, u svého pedagoga