Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Michaela Hrachovcová

kontakt: michaelahrach@seznam.cz

tel.: 731 602 001