Rozvrhy výuky kolektivních předmětů

Školní rok 2022 - 2023

 
Soubor zobcových fléten:  Pondělí - 17.45 - 18.30  - V Kaštanech 103.......
 
Králodvorské Hvězdičky:  Úterý - 17.00 – 17.45
 
Hudební nauky a  Kolektivní interpretace:

Pondělí  15.00 - 15.45 1. - 5. ročník   Hudební nauka  - V Kaštanech 103, Králův Dvůr
 
Úterý  15.10 - 15.55   1. - 2.ročník    Hudební nauka - ZŠ Jungmannova Králův Dvůr (2.patro uč. - výtvarné výchovy)
          16.00 -  16.45  3. -5. ročník    Hudební nauka
----------------------------------------------------------------------
 
Úterý 15.00 – 15.45  1.+2.ročník   Hudební nauka  - V Kaštanech 103, Králův Dvůr
         15.50  -16.35   3.- 5.ročník   Hudební nauka 
         16.45 – 17.30                      Kolektivní interpretace (od 4. ročníku)
 
Středa 15.30 – 17.00                  Hudební nauka sudé týdny – konzultace 1.-5. ročník - Kaštanech 103........
                                                   Kolektivní interpretace liché týdny - od 4.ročníku
           17. 15 – 18.00 1. – 2.r.    Distanční  Hudební nauka  
           18.00 – 18.45  3. – 5.r.
 
Úterý  16.15 - 17.00                   Kytarový soubor
 
Pátek - 16.00 – 16.45               Přípravné studium (PHV)  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Školní rok 2021 - 2022

Hudební nauky a Kolektivní interpretace:
 
Úterý  15.10 - 15.55   1. - 2.ročník    Hudební nauka - ZŠ Jungmannova Králův Dvůr (2.patro uč. - výtvarné výchovy)
          16.00 -  16.45  3. -5. ročník    Hudební nauka
----------------------------------------------------------------------
 
Úterý 15.15. – 16.00 1.+2.ročník   Hudební nauka  - V Kaštanech 103, Králův Dvůr
          16.05  -16.50  3.- 5.ročník   Hudební nauka
          17.00 - 17.45  1.- 5.ročník   Hudební nauka - distančně 
          17.00 – 17.45                      Kolektivní interpretace (od 4. ročníku)
 
Středa 15.30 – 17.00  Hudební nauka sudé týdny – konzultace 1.-5. ročník - Kaštanech 103........
                                   Kolektivní interpretace liché týdny - od 4.ročníku

Konzultační hodiny pro žáky, kteří pravidelně nenavštěvují hodiny kolektivních předmětů:

středa 15.30 – 17.00  liché týdny


-----------------------------------------------------------------------
 
Pátek - 14.15 -15.00   Hudební nauka – ZŠ Počaply
-----------------------------------------------------------------------
Hudební nauky:
 
Středa -  13.00 - 13.45  - ZŠ Tetín                                                                            
Úterý -    14.10 - 14.55  - ZŠ Loděnice 
Úterý -    16.15 - 17.00  - ZŠ Broumy 
Středa -  12.45 - 13.30  - ZŠ Nižbor  
Středa -  15.00 - 15.45  - ZŠ Hýskov
Čtvrtek - 14.45 - 15.30  - ZŠ Hostomice
Středa -  14.50 - 15.35     Pondělí - 14.50 - 15.35 Kolektivní interpretace - ZŠ Liteň 
Čtvrtek - 15.20 - 16.05 - ZŠ Komárov
Čtvrtek - 14.35 - 15.20 - ZŠ Vysoký Újezd
                                                                                     
 
Soubor zobcových fléten:
 
Pondělí - 17.45 - 18.30  - V Kaštanech 103.......
 
-----------------------------------------------------------------------
 

Komorní zpěv - Králodvorské Hvězdičky
 
Pondělí - 17.10 - 17.55 - V Kaštanech
 
-----------------------------------------------------------------------
 
Přípravné studium:
 
Středa  -  16.00 - 16.45 - V Kaštanech
-----------------------------------------------------------------------


Termíny přezkoušení 1.pololetí

- úterky 23.11. a 18.1.2021 od 18.00 – 19.00  sál

Náhradní termín přezkoušení  hromadných předmětů 1.pololetí

- úterý  7.12. 2021 od 18.00 – 19.00  malý sálek a sál