Kolektivní interpretace

Možnost konzultací

Pokud žáci z vážných důvodů nemohou navštěvovat běžnou týdenní výuku předmětu, mají za povinnonst docházet na konzultace, jež probíhají vždy v lichém týdnu v SZUŠ v Králově Dvoře, a to vždy v úterý době od 15.30 do 17.00. Je nutná osobní domluva s Mgr. M. Hrachovcovou.

Hudbou ke společným zážitkům

Hudební vzdělávání nemá mít za cíl pouze zvyšovat dovednost daného dítěte, ale naučit jej tyto dovednosti využívat k prospěchu a obohacení ostatních. Již odedávna bylo důležitým prvkem, který vytvářel sounáležitost mezi lidmi, společné provozování hudby, společné hraní a zpívání. Vytváření něčeho smysluplného v kolektivu ostatních má také významný vliv na vědomí vlastní hodnoty a jedinečnosti všech zúčastněných.

Výchovně vzdělávací cíle

Žák se naučí dobře orientovat v notovém zápisu včetně dynamických znamének, tempových a přednesových označení a podle nich dotvoří výslednou zvukovou podobu skladby. Dokáže se přitom přizpůsobit společnému uměleckému záměru a pojetí skladby, k čemuž je nezbytný respekt ke spoluhráčům, ale i schopnost diskutovat o pojetí skladby, přinášet vlastní nápady a podílet se na tvorbě dynamiky a vyjádření obsahu skladby. Nezbytná je také pečlivost v přípravě do hodin společné interpretace.

Máme své cíle

Chceme společně hrát to, co nás baví. Učíme se praktickému muzikanství - hrát podle sluchu a vytvářet si vlastní harmonie. K našim dovednostem patří také atonální improvizace a hra z partitur, které nás seznamují s hudebními velikány napříč staletími.

Nastudovávané skladby

E. Grieg: Peer Gynt / Ve suji krále hor
Scott Joplin: Entertainer Hra podle partitury
Shalom: Bon soir, mademoiselle Pari Hra podle partitury
O When the Saints: tradicionál
Joshua Fit de Battle ob Jericho: spiritual

Marry had a baby: spirituál

J. S. Bach: Arioso - Kantáta 156
Erik Satie: Gymnopédie Ve skladbě jsou tři role, každý žák si vybere jednu dle svého uvážení:

 

  1. Melodie skladby - výrazná, legatová linka, povětšinou první hlas v notové osnově v houslovém klíči. Je ideální pro flétny, případně sólovou kytaru.
  2. Harmonický podklad skladby - jde o akordy (trojzvuk) ve střední poloze skladby, zapsaný povětšinou v notové osnově v houslovém klíči, vyjma taktu 19-31, kde přechází do spodní notové osnovy (v basovém klíči). Je určen klavíru a el. klávesám (zvuk smyčců - souzvuk je držen vždy již od začátku taktu).
  3. Basová linka - velmi důležitý prvek skladby. Hrát je budou kytary a také někteří klavíristé
    Ukázka na http://www.youtube.com/watch?v=bHmMrVPZfsE

 

O notový materiál požádejte mailem sekretářku paní Šroubkovou schola@tiscali.cz

Naše nahrávky ke stažení

A. Vivaldi: Jaro
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgl0s72FIduGXyCQe

Beatles: Yesterday
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgmIjJ1KQjFfrlkfq

Atonální improvizace - Kapky v ranním svítání
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgmGrIR7OelMNPrGN