Kolektivní interpretace

Distanční výuka - měsíc duben a květen

Zjistěte si co nejvíce informací o opeře Richarda Wagnera Lohengrin. Právě v ní poprvé zazněl Svatební pochod, který se od té doby hrál na mnoha svatbách po celém světě. S oblibou zaznívá i během svatebních obřadů v Čechách. Stáhněte si partituru tohoto pochodu a naučte se hrát jeden z partů. Nezapomeňte si také pochod naposlouchat v jedné z mnoha interpretcí dostupných na youtube. 

Distanční výuka - týden od 30. března do 8. dubna

Stáhněte si a vytiskněte skladbu s názvem Samba  (Samba je latinskoamerický tanec na 2/4 nebo 4/4 takt). Vyberte si jednu z notových linek partitury a naučte se ji hrát. Dejte pozor na rytmus, je zajímavý a skladba se vám bude líbit (těšte se, až ji dáme dohromady :) Flétnové party jsou vhodné i pro kytary.

Distanční výuka - týden od 23. do 27. března

V tomto týdnu se vraťte ke skladbě Atlas mraků. Už jste se s ní jistě seznámili. Vaším úkolem je dopsat k notám akordy. Akordy najdete sami, ale navíc si promyslete, jaké harmonické funkce ve skladbě jsou, a pojmenujte je. Vybírejte z těchto možností: T (tónika), S (subdominanta), D (dominanta), III. (mollový akord na třetím stupni), VI. (mollový akord na šestém stupni).  

Distanční výuka - týden od 16. do 20. března

Stáhněte si skladbu Atlas mraků - jde o jedno z hlavních témat stejnojmenného filmu.  Celá skladba je poměrně jednoduchá. Hraje se pak kánonicky, to si vysvětlíme později. Ti, kdo se na víc necítí, naučí se první dvě části (část A má 4 takty, část B 8 taktů - všímejte si toho, jak je skladba  vytvořena). Ostatní mohou zůstat u třetí části a ti šikovní se naučí všechno (je možné případně vybrat si opět jen levou či pravou ruku).

Možnost konzultací

Pokud žáci z vážných důvodů nemohou navštěvovat běžnou týdenní výuku předmětu, mají za povinnonst docházet na konzultace, jež probíhají vždy v lichém týdnu v SZUŠ v Králově Dvoře, a to vždy ve středu v době od 15.45 do 17.15. Je nutná osobní domluva s Mgr. M. Hrachovcovou.

Hudbou ke společným zážitkům

Hudební vzdělávání nemá mít za cíl pouze zvyšovat dovednost daného dítěte, ale naučit jej tyto dovednosti využívat k prospěchu a obohacení ostatních. Již odedávna bylo důležitým prvkem, který vytvářel sounáležitost mezi lidmi, společné provozování hudby, společné hraní a zpívání. Vytváření něčeho smysluplného v kolektivu ostatních má také významný vliv na vědomí vlastní hodnoty a jedinečnosti všech zúčastněných.

Výchovně vzdělávací cíle

Žák se naučí dobře orientovat v notovém zápisu včetně dynamických znamének, tempových a přednesových označení a podle nich dotvoří výslednou zvukovou podobu skladby. Dokáže se přitom přizpůsobit společnému uměleckému záměru a pojetí skladby, k čemuž je nezbytný respekt ke spoluhráčům, ale i schopnost diskutovat o pojetí skladby, přinášet vlastní nápady a podílet se na tvorbě dynamiky a vyjádření obsahu skladby. Nezbytná je také pečlivost v přípravě do hodin společné interpretace.

Máme své cíle

Chceme společně hrát to, co nás baví. Učíme se praktickému muzikanství - hrát podle sluchu a vytvářet si vlastní harmonie. K našim dovednostem patří také atonální improvizace a hra z partitur, které nás seznamují s hudebními velikány napříč staletími.

Nastudovávané skladby

R. Wagner: Svatební pochod/Lohengrin

Samba

Ježek, Werich: David a Goliáš

W. A. Mozart: Sonáta v C dur, K545

O notový materiál požádejte mailem sekretářku paní Šroubkovou schola@tiscali.cz

Naše nahrávky ke stažení

A. Vivaldi: Jaro
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgl0s72FIduGXyCQe

Beatles: Yesterday
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgmIjJ1KQjFfrlkfq

Atonální improvizace - Kapky v ranním svítání
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgmGrIR7OelMNPrGN