Kolektivní interpretace

Možnost konzultací

Pokud žáci z vážných důvodů nemohou navštěvovat běžnou týdenní výuku předmětu, mají za povinnonst docházet na konzultace, jež probíhají vždy v lichém týdnu v SZUŠ v Králově Dvoře, a to vždy ve středu v době od 15.45 do 17.15. Je nutná osobní domluva s Mgr. M. Hrachovcovou.

Hudbou ke společným zážitkům

Hudební vzdělávání nemá mít za cíl pouze zvyšovat dovednost daného dítěte, ale naučit jej tyto dovednosti využívat k prospěchu a obohacení ostatních. Již odedávna bylo důležitým prvkem, který vytvářel sounáležitost mezi lidmi, společné provozování hudby, společné hraní a zpívání. Vytváření něčeho smysluplného v kolektivu ostatních má také významný vliv na vědomí vlastní hodnoty a jedinečnosti všech zúčastněných.

Výchovně vzdělávací cíle

Žák se naučí dobře orientovat v notovém zápisu včetně dynamických znamének, tempových a přednesových označení a podle nich dotvoří výslednou zvukovou podobu skladby. Dokáže se přitom přizpůsobit společnému uměleckému záměru a pojetí skladby, k čemuž je nezbytný respekt ke spoluhráčům, ale i schopnost diskutovat o pojetí skladby, přinášet vlastní nápady a podílet se na tvorbě dynamiky a vyjádření obsahu skladby. Nezbytná je také pečlivost v přípravě do hodin společné interpretace.

Máme své cíle

Chceme společně hrát to, co nás baví. Učíme se praktickému muzikanství - hrát podle sluchu a vytvářet si vlastní harmonie. K našim dovednostem patří také atonální improvizace a hra z partitur, které nás seznamují s hudebními velikány napříč staletími.

Nastudovávané skladby

P. I. Čajskovskij: Labutí jezero

J. S. Bach: Menuet

F. Philidor: Sarabanda

Tradicionál: The First Noel

W. A. Mozart: Sonáta v C dur, K545

O notový materiál požádejte mailem sekretářku paní Šroubkovou schola@tiscali.cz

Naše nahrávky ke stažení

A. Vivaldi: Jaro
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgl0s72FIduGXyCQe

Beatles: Yesterday
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgmIjJ1KQjFfrlkfq

Atonální improvizace - Kapky v ranním svítání
https://1drv.ms/u/s!An0r0FmYWJgHgmGrIR7OelMNPrGN