Pracovní nabídky

Od září 2019  hledáme na částečný úvazek kvalifikovaného pedagoga hry na klavír a klavírního korepetitora.

Od září 2019 hledáme na částečný úvazek pedagoga hry na elektrické klávesy, zobcovou flétnu a hudební nauku.

Nabízíme částečný úvazek pro pedagoga hry na kytaru. Veškeré informace získáte na sekretariátu školy nebo na tel: 777 302 113