Komorní zpěv

Jak hodina probíhá?

V první části probíhají artikulační cvičení a rozezpívávání. V další části pak pokračujeme v nácviku sborové intonace a vícehlasů, tak abychom při zpěvu docílili sjednocení zvukové barvy sboru. Sborové zpívání totiž nestojí na individuálním výkonu jednotlivých zpěváků, ale na splynutí všech hlasů v jeden celek, na pocitu, že jsem jeden, s nikým nezaměnitelný kamínek v mozaice souzvuků a že až společně splynutí hlasů dává sboru jedinečný charakter.

Kromě práce na skladbách různého žánru a obtížnosti se budeme věnovat také nácviku zpěvu z not a základům hudební teorie, aby se žáci dokázali orientovat ve sborových partiturách a uměli zazpívat z listu jednodušší písně.

Písně k nastudování

Seznam bude průběžně doplňován o noty, nahrávky a další písně

Ej, lásko, lásko – tříhlasá úprava
Kumbaya, My Lord – tříhlasá úprava
Gloria - nahrávka ke stažení na uvedeném linku: http://sdrv.ms/16W4BXY
Starý dráty - nahrávka ke stažení na uvedeném linku: http://sdrv.ms/16W4BXY
Tisíc andělů - francouzská koleda - http://www.youtube.com/watch?v=R8NSnv7HtLY