Komorní zpěv

Výuka Komorního zpěvu v sídle školy od 1. do 14. listopadu nebude probíhat.

Děkujeme za pochopení

Marta Tauberováškolní rok 2021 - 2022

Komorní zpěv zahajuje výuku 13.září v čase 17.10 - 17.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanční výuka - od 5.října 2020, výuka pokračuje v čase řádné výuky.

 

Milí žáci,

během našich společných hodin na začátku tohoto školního roku, jsme se seznámili s níže uvedenými písničkami. Naučte se text a melodii. Písničky najdete také na YouTube, kde můžete porovnat různá interpretační provedení.

Písničky ke stažení:  Pasu, pasu písničky

Písničky ke stažení: Pátá


 

Distanční výuka - 2. pololetí školního roku 2019/2020

Zopakujte si dvě naše oblíbené písně - Audite, silete - můžete si zkusit první i druhý hlas. Nezapomeňte správně artikulovat.
Náušnice z třešní - Vyslovit každou slabiku, nepolykat koncovky a přesně intonovat.

Jak hodina probíhá?

V první části probíhají artikulační cvičení a rozezpívávání. V další části pak pokračujeme v nácviku sborové intonace a vícehlasů, tak abychom při zpěvu docílili sjednocení zvukové barvy sboru. Sborové zpívání totiž nestojí na individuálním výkonu jednotlivých zpěváků, ale na splynutí všech hlasů v jeden celek, na pocitu, že jsem jeden, s nikým nezaměnitelný kamínek v mozaice souzvuků a že až společně splynutí hlasů dává sboru jedinečný charakter.

Kromě práce na skladbách různého žánru a obtížnosti se budeme věnovat také nácviku zpěvu z not a základům hudební teorie, aby se žáci dokázali orientovat ve sborových partiturách a uměli zazpívat z listu jednodušší písně.

Písně k nastudování

Seznam bude průběžně doplňován o noty, nahrávky a další písně

Ej, lásko, lásko – tříhlasá úprava
Kumbaya, My Lord – tříhlasá úprava
Gloria - nahrávka ke stažení na uvedeném linku: http://sdrv.ms/16W4BXY
Starý dráty - nahrávka ke stažení na uvedeném linku: http://sdrv.ms/16W4BXY
Tisíc andělů - francouzská koleda - http://www.youtube.com/watch?v=R8NSnv7HtLY