Záměry a cíle školy

Schola musica má za cíl vychovávat žáky k tomu, aby se hudba stala jejich celoživotním koníčkem, popřípadě budoucí profesí.

Naší snahou je žáky motivovat a správně vést k danému cíli, sledovat nové trendy a udržovat dobré mezilidské vztahy, což je nedílnou součástí výsledku kvalitní práce.

Negativním jevem současné doby je u mnohých žáků nesoustředěnost a přebíhání od jednoho nástroje k druhému nebo dokonce předčasné ukončení studia z důvodu mnoha aktivit. Výsledkem pak často bývá, že žádná započatá činnost se nedokončí. Úkolem naší školy je tyto negativní fenomény potlačovat a vychovávat děti a mládež ke komplexní hudebně kulturní úrovni.

"Učení je jako plavání proti proudu. Ustaneš na chvíli, vrátíš se o míli."
čínské přísloví