Aktuality z naší hudební školy

Podmínky pro vstup na Podzimní koncert dne 25.11.2021

Vážení rodiče a návštěvníci koncertu,
vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.11.2021 bude umožněn vstup do budovy školy pouze očkovaným, nebo lidem, kteří jsou v ochranné lhůtě po COVID 19.
U vstupu do budovy každého z vás požádáme o vyplnění čestného prohlášení - ke stažení.
Děkujeme za pochopení
Marta Tauberová
 
30.11.2021

Zahájení školního roku 2021/2022

 

Milí žáci, vážení rodiče, letní prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2021/2022 již klepe na dveře.
Doufáme, že tento školní rok bude probíhat v lepším režimu, než tomu bylo loni.

SZUŠ budou moct od středy 1. září navštěvovat všichni žáci, nebudeme vyžadovat potvrzení o testování či očkování, fungovat budou všechny předměty bez omezení.

Jediným omezením bude povinnost nosit roušky ve společných prostorách, dodržovat základní hygienická pravidla a rozestupy. Stojan s dezinfekcí je umístěn u vstupu do školy, dezinfekcí jsou dále vybaveny všechny třídy a WC, a to i v místech poskytovaného vzdělávání.

Žáci jsou testováni v základních a středních školách, proto v SZUŠ testováni nebudou. Netestovaní žáci mají povinnost nosit respirátor i během výuky.

Upozorňujeme rodiče a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
Dále prosíme rodiče a doprovod žáků, aby se v průběhu školního roku ve škole zdržovali pouze v nutných případech.

Od středy 1. 9. bude probíhat domluva rozvrhu hodin. Kolektivní předměty se začnou vyučovat od pondělí 13. 9. Soubor zobcových fléten začíná 20.9. Rozvrhy kolektivních předmětů jsou k dispozici: https://www.szustauberova.cz/rozvrhy-vyuky-kolektivnich-predmetu Organizace školního roku je k dispozici: https://www.szustauberova.cz/organizace-skolniho-roku

Užijte si poslední dny prázdnin a od středy se na Vás těšíme:) ředitelství školy

30.11.2021

Jubileum zakladatelky školy Dr.Zory Marii Tauberové

Dne 14. června oslaví životní jubileum 80 let zakladatelka naší školy Dr.Zora Maria Tauberová. Ráda bych vyslovila velikové poděkování za celoživotní pedagogickou práci a popřála jménem mým a našich kolegů pevné zdraví a radost do dalších let.
Marta Tauberová
Dr.Zora Maria Tauberová
30.11.2021