Aktuality z naší hudební školy

XXIII.ročník Králodvorská Koruna - kategorie ZUŠ

Ve dnech 14. a 15. února proběhla pěvecká soutěž Králodvorská Koruna XXIII.ročník.
Děti soutěžily v klasickém a populárním zpěvu.
Umělecká porota, která hodnotila jejich výsledky byla v tomto složení: Renée Nachtigallová, Libuše Hrubá a Marta Tauberová.
Této soutěže se zúčastnili žáci ze ZUŠ Hořovice, ZUŠ V.Talicha Beroun a naše škola SZUŠ.
21.2.2024

Koncert souborů školy

Dne 24.ledna proběhl koncert souborů školy. Vystoupili žáci z Kolektivní interpretace, soubor zobcových fléten a pěvecký sbor.
21.2.2024

Králodvorská Koruna XXIII.ročník - pěvecká soutěž - kategorie ZUŠ

Ve dnech 14. a 15. února proběhne pěvecká soutěž pro žáky ze základních uměleckých škol našeho regionu. Tato soutěž má dvě kategorie, klasickou a populární.

Králodvorská Koruna -  dne 14. února od 9.30

Music Star - dne 15. února od 9.30

21.2.2024

30.ledna ZŠ Jungmannova odpadá výuka Hudební nauky

dne 30. ledna odpadá výuka Hudebních nauk v ZŠ Jungmannova Králův Dvůr:      
                                                                           1.+ 2.r.   15.10 - 15.55
                                                                           3. - 5.r. 16.00 - 16.45
21.2.2024

12.ledna 2024 Koncert pro Dům seniorů Zelená Lípa - Hostivice

Dne 12.1.2024 žáci ze třídy Daniely Foltýnové zpřijemnili odpoledne svým hudebním vystoupením v Domově seniorů Zelená lípa v Hostivici.
21.2.2024

Vánoční koncert

Dne 20.12. proběhl Vánoční koncert, kde vystoupili žáci a soubor Kolektivní interpretace. Na závěr vystupující a posluchači zazpívali pásmo koled.
21.2.2024

Koncert pro žáky ZŠ Králův Dvůr

Dne 28.11. již tradičně proběhne koncert pro žáky základní školy Jungmannova v Králově Dvoře. Koncert je rozložen do dvou částí. Většina interpretů je z žáků této základní školy, ale vystupují i děti z jiných míst poskytovaného vzdělávání v rámci naší SZUŠ.
Děti mají možnost slyšet své spolužáky, poznat blíže hudební nástroje a seznámit se s hudbou, která vnáší radost i do všedních dnů.
21.2.2024

Podzimní koncert

Ve středu 8. listopadu proběhl náš první koncert pro veřejnost. Poprvé se v něm s velkým úspěchem představili žáci hrající na safoxon a trubku. Vystoupili děti všech věkových kategorií, což bylo milou připomínkou toho, že krása hudby vyvstává nejen v umělecky náročných skladbách, které zazněly od vyspělých žáků, ale i v drobných skladbičkách, provedených s citem a nadšením. Osobně jsem z koncertu měla velikou radost. Děkuji všem účinkujícím i jejich učitelům za hezké chvíle, které nám posluchačům připravili.

Marta Tauberová

21.2.2024

Králodvorská Koruna XXII. ročník

Již tradičně proběhla pěvecká soutěž Králodvorská Koruna. Zúčastnili se žáci základních škol a základních uměleckých škol.
Ve dnech 15. a 16. února - kategorie základních škol
               22. a 23. února  - kategorie základních uměleckých škol
21.2.2024

25. výročí založení školy

Čtvrtstoletí existence naší školy

Hudební škola Schola musica Stella maris v Králově Dvoře slaví 25 let výročí založení školy. O tom, jaká byla její historie a jak škola působí dnes, jsem si povídala s Martou Tauberovou, ředitelkou této školy.

Marto, jaký byl podnět k založení této školy?

Školu založila moje máma Zora Tauberová. V té době působila jako ředitelka ZUŠ V. Talicha v Berouně. Zároveň organizovala operní školu, což bylo sdružení několika kolegů, kteří dojížděli do vesnic zdejší lokality. Při práci s dětmi mimo dosah Berouna se zrodila myšlenka, že učitel bude dojíždět za žákem do místních základních škol. Na základě tohoto specifika byla škola přijata do sítě škol MŠMT. Místa působení naší školy se rozšířila a dnes má naše škola téměř 350 žáků.

Vedení školy jsi převzala po své matce a zakladatelce školy Zoře Tauberové. Jak se za těch 11 let škola změnila pod Tvým vedením?

Specifikum a základ naší školy se nemění. Pozorně si ale všímám změn, kterými naše společnost prochází. Reagujeme na trendy, které přináší doba, ve které žijeme. I v tomto ohledu přizpůsobujeme výuku a měníme přístup k našim žákům. Na škole máme pár učitelů, kteří jsou tady od založení školy. Přišla mezi nás ale i řada kvalitních nových kolegů, kteří vnesli do školy novou energii, nové přístupy s ohledem na soudobou generaci. Mým mottem jsou dobré mezilidské vztahy, přátelská atmosféra a být tady pro druhé.

Jaké výsledky a úspěchy mají žáci této školy?

Naši žáci pravidelně získávají ocenění v rámci soutěží hudebních škol. Někteří úspěšně pokračují ve studiu na Konzervatoři a hudba se tak stává jejich životním posláním. Během školního roku pořádáme řadu veřejných koncertů, kde děti předávají posluchačům radost z hudby. Mám velkou radost, že na škole máme hodně talentovaných dětí, které se nám podaří podchytit i v místech, kde kromě naší školy není nabídnuta možnost hudebního vzdělávání.

Několik let už sedím vedle Tebe v ředitelně a mohu se podílet na vedení školy. Prošly jsme náročným obdobím spojeným s covidovými restrikcemi i mojí nehodou, která mě trvale upoutala na invalidní vozík. Jak se díváš na ty roky spolupráce?

Pro mě i pro školu je spolupráce s Tebou velkým přínosem. Společnými silami se nám podařilo nastavit strukturu školy do pružnější formy a i v pandemickém období jsme se snažily vytvořit takové podmínky, aby naši žáci a učitelé pocítili co nejméně těžkost dané situace. Vymýšlíme neustále nové postupy a flexibilitu zaměřenou zejména na kolektivní předměty, tak aby byly splněny požadované nároky a zároveň abychom byli vstřícní i k dětem, které jsou ze vzdálených míst. Reagujeme i na současné politické dění, které se nás všech dotýká, tak abychom projevili lidskost, podporu a pomoc těm, kteří to potřebují.

Obě si uvědomujeme, že funkčnost této školy nezáleží jen na nás, ale na týmu celé školy. Navíc cítím i požehnání z vyšších míst, že tato škola je chráněná a obklopena dobrými lidmi a že mám vedle sebe tvůrčího partnera, kde kromě práce nás dvě spojuje i osobní přátelství, což je velmi vzácné a já si toho vážím.

Kromě starosti o školu pečuješ také o paní Zoru, kterou vždy rádi přivítáme na našich koncertech. Jak se jí daří?

Jsem šťastná, že přes všechny zdravotní komplikace je maminka ještě pořád mezi námi. I když dnes už její zdravotní stav nedovoluje plně vnímat sled událostí, tak vím, že uvnitř sebe má ze školy velikou radost a cítí se naplněně z toho, že školou zní živá hudba našich žáků. Byla to ona, která svým nadšením, odhodláním a s velkým úsilím zasadila stromek této školy, který za těch 25 let zesílil a dále vzkvétá.

Michaela Hrachovcová a Marta Tauberová

21.2.2024