Organizace školního roku

28. září - státní svátek

27. října - prázdniny

28. října - státní svátek

29. října - prázdniny

17. listopadu - státní svátek

23. prosince - 2. ledna 2022 - vánoční prázdniny

31. ledna  - pololetní vysvědčení

4. února - pololetní prázdniny

28. - 6. března - jarní prázdniny

14. dubna - velikonoční prázdniny

15. dubna - státní svátek

18. dubna - státní svátek

30. června -  závěrečné vysvědčení