Vyučované předměty

pěvecká  hlasová  výchova - od 4. ročníku součástí výuky -  (Komorní zpěv).

populární zpěv - od 4. ročníku součástí výuky - (Komorní zpěv).

hra na flétnu: zobcová, příčná

hra na klarinet

hra na saxofon

hra na trubku

hra na lesní roh

hra na housle

hra na klavír

hra na el. klávesy

hra na kytaru (klasická, elektrická, doprovodná)

hra na akordeon

Pro všechny nástroje od 4. ročníku součástí výuky - (Kolektivní interpretace).

Hudební nauka 1. - 5.r. součástí výuky pro všechny studijní zaměření.