školní psycholog

Škola spolupracuje s psycholožkou s Mgr.S.Krutskou dle potřeb našich žáků se SVP.